Cennik

PSYCHOTERAPIA GESTALT

CZAS TRWANIA

CENA

PSYCHOTERAPIA GESTALT

wraz z pogłębioną pracą z ciałem

70 min

300 zł

PSYCHOTERAPIA GESTALT

W pracy gabinetowej pracuję werbalnie, pracuję z ciałem (Lowen) eksperymentem psychologicznym.

sesja indywidualna

50 min

250 zł

sesja indywidualna studenci (do 26 r.ż)

50 min

200 zł

sesja pary

90 min

500 zł

sesja rodziny

110 min

600 zł

SUPERWIZJA

W pracy gabinetowej pracuję werbalnie, pracuję z ciałem (Lowen) eksperymentem psychologicznym.

sesja indywidualna

60 min

355 zł

sesja grupowa

60 min

400 zł