O mnie

ALEKSANDRA REPLIN - PSYCHOTERAPEUTA

Połączenie pasji z zawodem psychoterapeuty stanowi źródło mojej satysfakcji i radości życiowej.

W pracy klinicznej łącze metodę Gestalt z metodą psychoterapii pracy z ciałem A. Lowena.

Kwalifikacje psychoterapeuty

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY

EUROPEAN ASSOCIATION FOR GESTALT THERAPY (EAGT)

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY

EUROPEAN CERTIFICATE OF PSYCHOTHERAPY (EAP)

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY PTPG

CERTYFIKAT SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEN

CERTYFIKAT SUPERWIZORA EAGT

SZKOLENIE W ANALIZIE BIOENERGETYCZNEJ (3 LATA) A. LOWENA

   

Doświadczenie zawodowe:

  • 23 lat pracy psychoterapeutycznej; 22 lat prywatna praktyka kliniczna
  • 10 lat pracy jako superwizor
  • 27 lat pracy pedagogicznej stopnień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz I stopnia specjalizacji zawodowej
  • 10 lat pracy w stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień, w tym tez okresie autor i realizator programów profilaktycznych w szkolnictwie i środowisku powiatu lęborskiego
  • Od roku 1999r. prywatna praktyka psychoterapeutyczna; autorka i trenerka programów szkoleniowych dla oświaty, urzędów pracy, firm
  • 2009 - 2014 r. trener, nauczyciel i superwizor w Instytucie terapii Gestalt w Krakowie
  • od 2014 uczestnik czteroletniej Szkoły Psychoterapii Analizy Bioenergetycznej Aleksandra Lowena
  • Ukończyła Szkołę Analizy Transakcyjnej
  • Szkolenie - Neuroafektywny rozwój osobowości
  • Uczestnik szkolenia TRE Trauma Releasing Exercises bioenergetycznej pracy z ciałem w leczeniu Traumy – Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem w Koszalinie.

Aktualnie

1.

Działalność dydaktyczna - nauczanie metody Gestalt - Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt - Poznań

2.

Praktyka kliniczna - Poznań, Gdynia