O mnie

ALEKSANDRA REPLIN - PSYCHOTERAPEUTA

Połączenie pasji z zawodem psychoterapeuty stanowi źródło mojej satysfakcji i radości życiowej.

W pracy klinicznej łącze metodę Gestalt z metodą psychoterapii pracy z ciałem A. Lowena.

Kwalifikacje psychoterapeutki

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY

EUROPEAN ASSOCIATION FOR GESTALT THERAPY (EAGT)

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY

EUROPEAN CERTIFICATE OF PSYCHOTHERAPY (EAP)

CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTKI PTPG

CERTYFIKAT SPECJALISTKI TERAPII UZALEŻNIEN

CERTYFIKAT SUPERWIZORKI EAGT

SZKOLENIE W ANALIZIE BIOENERGETYCZNEJ (3 LATA) A. LOWENA

 

 

Doświadczenie zawodowe:

  • 23 lat pracy psychoterapeutycznej; 22 lat prywatna praktyka kliniczna
  • 10 lat pracy jako superwizorka
  • 27 lat pracy pedagogicznej stopnień awansu zawodowego nauczycielki dyplomowanej oraz I stopnia specjalizacji zawodowej
  • 10 lat pracy w stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień, w tym też okresie autorka i realizatorka programów profilaktycznych w szkolnictwie i środowisku powiatu lęborskiego
  • Od roku 1999r. prywatna praktyka psychoterapeutyczna; autorka i trenerka programów szkoleniowych dla oświaty, urzędów pracy, firm
  • 2009 - 2014 r. trenerka, nauczycielka i superwizorka w Instytucie terapii Gestalt w Krakowie
  • od 2014 uczestniczka czteroletniej Szkoły Psychoterapii Analizy Bioenergetycznej Aleksandra Lowena
  • Ukończyła Szkołę Analizy Transakcyjnej
  • Szkolenie - Neuroafektywny rozwój osobowości
  • Uczestniczka szkolenia TRE Trauma Releasing Exercises bioenergetycznej pracy z ciałem w leczeniu Traumy – Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem w Koszalinie.

Aktualnie

1.

Działalność dydaktyczna - nauczanie metody Gestalt - Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt - Poznań

2.

 Praktyka kliniczna - Poznań