Oferta

PSYCHOTERAPIA GESTALT

Oferowany przez nas zakres pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, obejmuje:

1. Pracę indywidualną

2. Pracę z parą

3. Pracę z rodziną

4. Pracę grupową

 • rozwój osobisty
 • leczenie nerwic
 • leczenie depresji
 • leczenie uzależnień
 • leczenie bulimii i anoreksji
 • praca z napięciami w ciele
 • leczenie skutków traumy i stresu pourazowego
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego
 • problemy psychosomatyczne
 • zaburzenia snu
 • trudności w relacjach
 • trudności interpersonalne
 • interwencje kryzysowe
 • pomoc psychologiczna rodzicom
 • pomoc psychologiczna w somatyzacji
 • wsparcie psychologiczne

Zakres usług

SKONTAKTUJ SIĘ

01

PSYCHOTERAPIA GESTALT

02

SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW

03

ABC RODZICA - WARSZTAT

04

SUPERWIZJA

05

UZALEŻNIENIA