Praca z ciałem w procesie psychoterapii w podejściu Gestalt

DOSKONALENIE ZAWODOWE DLA PROFESJONALISTÓW

DLA KOGO:
Psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci, specjaliści terapii uzależnień, pedagodzy, osoby zajmujące się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną.

ZAGADNIENIA:
Podstawy teoretyczne i praktyczne metody: analizy bioenergetycznej A. Lowena. Podstawowe techniki i narzędzia integrujące ciało, umysł i emocje – gruntowanie, oddychanie, kontakt, granice, ładowanie i rozładowanie.
Elementy spójne w obu podejściach. Specyfika kontraktu terapeutycznego.
Ograniczenia i możliwości – specyfika kontaktu w relacji psychoterapeutycznej w holistycznym podejściu.
Interwencje terapeutyczne integrujące pracę z ciałem w procesie psychoterapii, reorganizacja w organizmie, twórcze poszukiwanie zmiany:
Świadomość i rezonans somatyczny – możliwość podejmowania działań reorganizacji i równowagi organizmu – poszerzenia pola świadomości.
Holistyczne działanie psychoterapeuty w celu przywrócenia proces samoregulacji – procesu zdrowienia – praca na rzecz procesu integracji emocji, ciała i umysłu.
Tworzenie i domykanie figury – podążanie za obroną emocjonalną (utrwalona postać) – wzorcem napięcia – utrata kontaktu, poszukiwanie drogi zdrowienia, poszerzanie świadomości.
Kontakt graniczny – w pracy klinicznej – doświadczenie korekcyjne – kompensujące, rekonstrukcja organizmu – fenomenologia doświadczenie na granicy kontaktu w tu i teraz, poszukiwanie kontaktu przyjemnego, szukanie równowagi – na granicy – w granicy na – styku granic.
Świadomość i rezonans somatyczny – odpowiedź emocjonalna; możliwość podejmowania działań reorganizacji i równowagi organizmu – poszerzenia pola świadomości.
Praca na własnym materiale klinicznym, analiza przypadku, interwencje do prezentowanego problemu – superwizja.