Szkolenie dla profesjonalistów

ALEKSANDRA REPLIN - PSYCHOTERAPIA GESTALT

CYKL IX WARSZTATÓW

ZASTOSOWANIE PSYCHOLOGII HUMANISTYCZNEJ W PRAKTYCE ZAWODOWEJ

I - II WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII HUMANISTYCZNEJ GESTALT

Podstawy teoretyczne, metody i zasady Gestalt, zasady budowania relacja JA - TY w TU i TERAZ, kontakt w obszarze emocji, ciała i umysłu, podstawowe pojęcia Gestalt

III WYKORZYSTANIE PSYCHODRAMY I METAFORY

Psychodrama Moreno - odgrywanie jako ponowne przeżycie w bezpiecznej sytuacji oczyszczenia emocjonalnego oraz poznania możliwości reakcji innych osób.

IV RUCH I PRZESTRZEŃ KONTAKTU

Ruch i Taniec integruje psychologię humanistyczną z elementami ruchu autentycznego. Zastosowanie elementów terapii ruchem i tańcem pracy z klientem. Taniec i ruch autentyczny jest sposobem by obraz ciała stał się się dynamicznym twórcą i pośrednikiem kontaktu z wewnętrznym spontanicznym światem.

V STRES I DOŚWIIADCZENIE TRAUMATYCZNE PRACA Z CIAŁEM, EMOCJAMI I UMYSLEM

Poszukanie możliwości na integrację emocji, ciała i umysłu poprzez proces uwalniania ciała z napięć. Autodiagnoza napięć mięśniowych, wtórna traumatyzacja. Zwiększenie kontaktu z ciałem poprzez torowanie oddechu ćwiczenia uwalniające napięcie i przepływu energii

VI PRACA ZE SNEM

Praca ze snem w konwencji Gestalt ,,Zakodowana wiadomość do samego siebie” - funkcja snu w rozwoju, praca z własnym snem, odniesienie treści snu do realnego życia.

VII WYKORZYSTANIE ANALIZY TRASAKCYJNEJ W NURCIE GESTALT

Stany ego, praca z bajką terapeutyczną, twórcze zarządzanie i zmianą skryptów życiowych w nurcie getstalt

VIII PRACA U PODSTAW CZYLI PO ZA OBJAWEM

Wybrane problemy kliniczne - uzależnienia, profilaktyka, zaburzenia lękowe i depresyjne, zaburzenia jedzenia

Praca z klientem opis przepadku

IX OGRANICZENIA I MOŻLIWOŚCI SPEKTRUM OSOBISTEGO WARSZTATU

Podsumowanie cyklu w osobistym i zawodowym kontekście oraz określenie możliwości i ograniczeń w pracy, superwizja pracy zawodowej

ABC PRAKTYKI I TEORII GESTALT

Szkolenie obejmuje udział w VI warsztatach w wymiarze 20 godzin cen jednego warsztatu 350 zł. Jednorazowe dokonanie wpłaty zniżka 10%, dla studentów 15%

Szkolenie skierowane jest dla pedagogów, psychologów, studentów pedagogiki i psychologii oraz osób zajmujących się pomaganiem. Formą pracy jest osobiste zaangażowanie uczestników.

I warsztat: wprowadzenie do teorii gestalt założenia psychologii humanistycznej

II warsztat: komunikacja i jej zakłócenia konstruktywne i twórcze budowanie relacji

III warsztat: budowanie i ochrona granic – asertywność elastycznym narzędziem w kreatywnym funkcjonowaniu

IV warsztat: świadomość siebie i świata jako możliwość autentycznego istnienia w TU I TERAZ

V warsztat: rozumienie człowieka w ujęciu holistycznym: ciało, umysł, emocje zastosowanie psychologii w życiu osobistym i zawodowym

VI warsztat: bioenergia ciała i jego możliwości czyli jak korzystać z zasobów i dbać o siebie .Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i umiejętności.

POMOC PSYCHOLOGICZNA W UJĘCIU GESTALT W PRACY Z KLIENTEM UZALEŻNIONYM

Warsztat 25 godzin wyłącznie dla profesjonalistów. Koszt 350 zł. Dla studentów zniżka 15%

Warsztat adresowany jest do osób, które w pracy spotykają się z klientem uzależnionym lub są zdecydowani poszerzyć własną ofertę zawodową o psychoterapię osób uzależnionych. Specyfika uzależnień wymaga modyfikacji procesu terapeutycznego i w pełni umożliwia psychoterapię metodami gestalt.

Program:

  • Fazy uzależnienia klienta a dobór sposobów leczenia, pomocy psychologicznej
  • Praca z rodziną klienta
  • Ograniczenia, możliwości i pułapki w psychoterapii klienta uzależnionego
  • Inne metody wspomagające leczenie uzależnień
  • Zawieranie kontraktu z klientem uzależnionym
  • Nawroty objawów w leczeniu uzależnień

PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA GESTALT W SZKOLE

Szkolenie obejmuje udział w VI warsztatach w wymiarze 20 godzin cen jednego warsztatu 350 zł. Jednorazowe dokonanie wpłaty zniżka 10%, dla studentów 15%.

Warsztat skierowany jest dla osób pracujących z młodzieżą jak i tych, które w przeszłości zamierzają pracować z młodym człowiekiem

I warsztat: Wprowadzenie do teorii gestalt – dialog, relacja fenomenologia, figura i tło, tu i teraz, biegunowość

II warsztat: Mechanizmy utrudniające kreatywne działanie i korzystanie z zasobów młodemu człowiekowi praca z oporem

III warsztat: Metody pracy – pomoc psychologiczna w zmianie , interwencje – praca indywidualna i grupowa

IV warsztat: Metafora, baśń i sen w pracy z młodym człowiekiem

V warsztat: Konstruktywne interwencje getsaltowskie – konfrontacja pomagająca. Praca z rodzicami

VI warsztat: Budowanie osobistego warsztatu w oparciu o możliwości i ograniczenia