Psychoterapia Gestalt

ALEKSANDRA REPLIN - POMOC PSYCHOLOGICZNA

Psychoterapia Gestalt jest egzystencjalnym dialogiem w relacji terapeutycznej Ja – Ty

w Tu i Teraz.

Proces zmiany dokonuje się poprzez poszerzanie świadomości jako zdawanie sobie sprawy z tego co się dzieje w myślach, uczuciach, ciele w celu autentycznego i twórczego tworzenia własnego istnienia. Prawo dominującej potrzeby stanowi busolę w figurze i tle spraw, sytuacji, doświadczeń, relacji.

Biegunowość w przeżywaniu nadaje życiu pełni i intensywności umożliwiając funkcjonowania w równowadze i harmonii wewnętrznej. Integracja wszystkich sfer życia, uczuć, potrzeb, pragnień, marzeń umożliwia dosięgnąć szczęścia osobistego w psychicznym komforcie. Psychoterapia Gestalt koncentruje się wokół trzech obszarów tworzących całość ludzkiego istnienia – czystości umysłu, równowagi emocjonalnej, naturalnej elastyczności ciała w celu podniesienia komfortu życia. Fenomenologia spostrzeganie rzeczywistości taką jaka się jawi jest niepowtarzalnym doświadczeniem odrzucającym obiektywizm i interpretację.

To człowiek nadaje sens i znaczenie swojemu doświadczeniu kiedy dokonuje wyborów – psychoterapeuta gestalt pomaga tworzyć własne życie w zgodzie ze sobą i światem.